Alle førerprøver begynner med to tekniske spørsmål.

1. Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra?

1. Se/vis i vognkort.

1

2. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

2. Veggrep på forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare.

1. Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

1. Se/vis i vognkort, regnes ut ca.

2

2. Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last i bilen?

2. Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare.

1. Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når fører har førerkort klasse B?

1. Se/vis i vognkort; førerkortforskriften.

3

2. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor totalvekt?

2. Ulovlig. Veggrep forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare ved for stor aktuell vekt.

1. Kontroller dekk og felg for skader.

1. Visuell kontroll.

4

2. Hvilke skader er mest vanlige?

2. Rifter/sår på dekksidene, bulk i felgkant.

1. Kontroller dekkslitasjen på begge forhjul.

1. Visuell kontroll.

5

2. Hva kan slitasjen fortelle deg?

2. Forstilling, lufttrykk.

1. Kontroller mønsterdybden på begge fordekk.

1. Visuell kontroll, eventull bruk av dybdemåler.

6

2. Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

2. Dårlig veggrep, vannplaning.

1. Finn fram refleksvesten.

1. Utføres.

7

2. Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

2. Godt synlig. Utenfor tettbebygd strøk: 150 meter. I tettbebygd strøk: vurder svaret.

1. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

1. Se i instruksjonshåndbok, spesielt merke i dør eller tanklokk.

8

2. Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjulene.

2. Visuelt eller ved bruk av lufttrykkmåler.

1. Kontroller om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde.

1. Visuell kontroll, evt. med dybdemåler.

9

2. Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- og sommerdekk?

2. Målt på mest slitte sted: -vinterdekk 3 mm - sommerdekk 1,6 mm

1. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

1. Se i vognkort.

10

2. Kontroller at forhjulene på denne bilen har riktig dimensjon.

2. Visuell kontroll.

1. Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?

1. Se vognkort.

11

2. Kontroller at bakhjulene har riktig bæreevne .

2. Visuell kontroll.

1. Kontroller at alle bremselysene virker.

1. Visuell kontroll. Utføres med pinne på bremsen eller ved å «speile» bilen bak.

12

2. Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?

2. Nei. Finn feilen (sikring eller pære).

1. Kontroller at nødsignallyset virker.

1. Slå på lysene, visuell kontroll.

13

2. I hvilke situasjoner er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset?

2. Ved nødstopp for å markere bil og situasjon.

1. Kontroller at nærlyset virker og at det er (noenlunde) riktig innstilt.

1. Slå på lysene, kjør inn mot en vegg el. Visuell kontroll.

14

2. Hvilke ulemper vil det ha om nærlyset er feil innstilt?

2. Blending, siktstrekning.

1. Kontroller at kurve/tåkelyset virker.

1. Slå på lysene, visuell kontroll.

15

2. Hvilke ulemper kan det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil?

2. Blendingsfare, irritasjon, forenklet forelegg.

1. Kontroller at tåkebaklyset virker.

1. Slå på lysene, visuell kontroll.

16

2. Hvilke ulemper kan det ha om tåkebaklyset brukes feil?

2. Sterkt blendende, særlig i tett og saktegående kø.

1. Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

1. Slå på lysene, visuell kontroll.

17

2. I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?

2. Parkering i mørke uten andre lyskilder.

1. Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker.

1. Utfør kontrollen.

18

2. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterkeren ikke virker? Begrunn svaret.

2. Normalt ikke forsvarlig, gir nedsatt bremseeffekt, tung pedal (motorstopp og tauing).

1. Kontroller bremsevæskenivået.

1. Visuell kontroll.

19

2. Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt?

2. Slitte bremseklosser, oppsøk verksted, IKKE etterfyll væske.

1. Kontroller om bremsene har skjevtrekk.

1. Oppbremsing fra ca. 30 km/t med løst rattgrep.

20

2. Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

2. Feil ved bremsene.

1. Kontroller at varsellampa for tokrets bremsesystemet virker.

1. Identifisere varsellampa, få den til å lyse og å slokke.

21

2. Hva vil du gjøre hvis lampa begynner å lyse under kjøring?

2. Stanse og finne eventuell årsak. Kontrollere om bremsene virker.

1. Kontroller at varsellampa for ABS- bremsene virker.

1. Identifiser lampa, få den til å lyse og å slukke.

22

2. Er det forsvarlig å kjøre videre dersom varsellampa begynner å lyse under kjøring?

2. Ja, men feilen bør rettes.

1. Kontroller at styringen er i orden.

1. Rattutslag til begge sider, selvoppretting, ulyder, retningsstabilitet.

23

2. Hva kan være årsak til at bilen drar til en av sidene?

2. Feil på forstilling, ulikt lufttrykk.

1. Kontroller at servostyringen er i orden.

1. Start motor med rattbevegelse, kjenne at styringen går lett.

24

2. Er det forsvarlig å kjøre hvis servostyringen ikke virker?

2. Ja. NB! Tung styring gir andre egenskaper.

1. Kontroller at vinduspusseren virker som den skal.

1. Prøve alle trinn.

25

2. Hva kontrollerer du på pusserbladene?

2. Slitasje, sår, løs gummi, striper på frontruta.

1. Still inn varmeapparatet slik at is og dogg på frontruta fjernes så effektivt som mulig.

1. Utføres.

26

2. Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøringen.

2. Utføres.

1. Vis hvordan du vil fjerne dogg fra bakruta.

1. Utføres.

27

2. Vis hvordan du vil fjerne dogg og is fra speilene.

2. Utføres.

1. Kontroller om bilen er retningsstabil.

1. I fart, ca 30 km/t med løst rattgrep.

28

2. Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene?

2. Feil lufttrykk i forhjul, feil i forstillingen.

1. Kontroller at batteriet sitter fast.

1. Utføres.

29

2. Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

2. Syresøl, kortslutning.

1. Kontroller at hornet virker.

1. Utføres.

30

2. Kontroller at lyshornet virker.

2. Utføres.

1. Kontroller at vindusspyleren virker.

1. Utføres.

31

2. Vis påfyllingssted for spylevæske.

2. Utføres.

1. Kontroller alle bilbeltene.

1. Visuell kontroll: slitasje, skader, funksjonskontroll lås/ruller.

32

2. Hva er risikoen ved å bruke bilbelter med slappe ruller?

2. Beltet vil ligge løst, strammer ikke godt nok ved sammenstøt.

1. Finn fram og monter varseltrekanten.

1. Utføres.

33

2. Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den opp?

2. Utenfor tettbebygd strøk: 150 meter I tettbebygd strøk: vurder svaret.

1. Sett på nødlyssignalet.

1. Utføres.

34

2. Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødlyssignalet?

2. Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset.

1. Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen virker.

1. Utføres.

35

2. Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har kollisjonsputer?

2. Ja. Barn og kortvokste kan skades ved utløsning.

1. Kontroller motoroljenivå.

1. Utføres.

36

2. Vis påfyllingssted for motorolje.

2. Utføres.