Close Menu

Førerkort, Klasse B

Info om Førerkortet

Førerkortet

For å «få» førerkortet må du tilegne deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 1. er trafikksikker
 2. gir god samhandling
 3. fører til god trafikkavvikling
 4. tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 5. er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk 

Kort om Førerkortet

Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år.
Med førerkort i klasse B kan du kjøre bil inntil 3.500 kg totalvekt.
Du kan kjøre bil med henger med samlet totalvekt intill 3.500 kg

Fra manuell til automat!

Som vi vet, produseres flesteparten av bilene i dag med automatgir. Dette er fremtiden, og stadig flere velger å ta førerkort med automatgir. Dermed kan eleven også konsentrere seg om trafikk og sikkerhet uten å bruke energi på ting som bakkestart og giring. Velger du automatgir, kan førerkortet ditt utvides til manuelt gir ved en forenklet førerprøve.

Fire Trinn til Førerkortet

TGK progresjon

TKG Trinn 1: 

Kurset er på 17 timer med temaer som:

 • Førerkort og trafikkopplæring.
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Kunnskap om mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring.
 • Førstehjelp.
 • Mørkekjøringsdemonstrasjon.

TKG Trinn 2: 

Her lærer du å beherske bilen med mindre fokus på annen trafikk.

I trinnets siste del gjennomføres en obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

TKG Trinn 3: 

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring under varierte trafikkforhold.

Et sikkerhetskurs på bane er obilgatorisk, og gjennomføres på slutten av dette trinnet.
I trinnets siste del gjennomgås siste obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

TKG Trinn 4: 

Trinn 4 er det obligatorisk sikkerhetskurs på vei (landeveiskjøring).

Kurset er på 13 timer, hvorav 5 timer er teori og 8 timer kjøring.
Etter dette trinnet kan du gå opp til praktisk eksamen (førerprøve).

Vær oppmerksom på:

Før praktisk førerprøve må du ha bestått teorieksamen på en av Statens Trafikkstajoner (Oslo-Risløkka: mandag kl.9-13, tirsdag-fredag kl.8-13, kl.13 er siste fremmøte tidspunkt). Denne kan du ta når du vil, uavhengig av hvor i kjøreopplæringen du er.
Du må være fyllt 17,5 år.

Før du kan ta teoriprøven må du sende inn søknad om førerkort, denne må være godkjent av politiet (vandelssjekk).

HUSK!
Avbestillingsfristen er 2 virkedager før (altså torsdag før dersom kurset begynner på en tirsdag)!! Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.