Close Menu

Trafikkopplæringen 2022

Din vei til lappen – Trinn 1:

Alle elever under 25 år må gjennomføre trafikalt grunnkurs á 4 kvelder før man kan begynne å øvelseskjøre både hjemme og på trafikkskole. Trafikalt grunnkurs bevis må alltid medbringes under kjøring.

*Mørkekjøringsdemonstrasjon er en del av trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs der eleven gjennom teori og forskjellige praktiske demonstrasjoner får oppleve hvordan det er å kjøre i mørket. Kurset varer én kveld og kommer i tillegg til de fire kveldene trafikalt grunnkurs består av, og alle, uavhengig av alder, må ta dette kurset.

  20

  |||||||||||||||||||

   40

  ||||||||||||||||||||

Din vei til lappen – Trinn 2:

På trinn 2 jobbes det med tekniske ferdigheter som stopp, igangsetting, bakkestart og giring. Trinnet avsluttes med første obligatoriske time, veiledningstime trinn 2 på 45 minutter.

Din vei til lappen – Trinn 3:

På trinn 3 jobbes det trafikalt, og målet er at eleven skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. Det jobbes med plassering, feltskifte, rundkjøringer, motorvei etc. Mot slutten av trinn 3 drar eleven på Sikkerhetskurs på bane. Dette innebærer én kjøretime opp til banen på Fetsund, teori og praksis på glatt bane der og én kjøretime tilbake til trafikkskolen. Dette tar ca. 5 timer. For å avslutte trinn 3 gjennomføres Veiledningstime trinn 3 på 45 minutter.

   60

  ||||||||||||||||||||

   80

  ||||||||||||||||||||

Din vei til lappen – Trinn 4:

Nå er eleven nærmest dyktig nok til å bestå førerprøven. Da gjennomføres Sikkerhetskurs på landevei. Dette er en full dag hvor eleven møter på trafikkskolen kl.8 for halvannen time teori før man kjører i variert trafikk gjennom en hel dag. For å avslutte sikkerhetskurs på landevei må eleven delta på kurs i avsluttende landeveisteori. 

Alle nye elever må ha minst én enkelttime før vi kan sette i gang med obligatorisk opplæring da vi må vite at eleven er dyktig nok.

Merk deg dette

Elever under 25 år, som ikke har tatt kurset før 31. oktober, kan ikke fortsette å øvelseskjøre mellom 1. november og 15. mars fram til kurset er gjennomført.

Elever over 25 år må ha gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen og ha tatt førstehjelpskurs senest tre virkedager før førerprøven. Hvis førerprøven gjennomføres mellom 15. mars og 1. november, har kandidaten frist fram til 1. februar påfølgende år på å delta på mørkekjøringsdemonstrasjonen, da kurset kun holdes i vinterhalvåret.

Elever under 25 år som har førerprøve i sommerhalvåret, har frist fram til 31.10 på å ta mørkekjøringsdemonstrasjonen

                  

Ring oss: 480 30 555
Åpningstider: 0830-1730
man-fre

post@oslovesttrafikkskole.no