Info om Førerkortet

For å «få» førerkortet må du tilegne deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk.

Kort om Førerkortet

 • Du kan starte øvelseskjøringen fra du er 16 år.
 • Med førerkort i klasse B kan du kjøre bil inntil 3.500 kg totalvekt.
 • Du kan kjøre bil med henger med samlet totalvekt intill 3.500 kg

Fra manuell til automat!

Som vi vet, produseres flesteparten av bilene i dag med automatgir. Dette er fremtiden, og stadig flere velger å ta førerkort med automatgir. Dermed kan eleven også konsentrere seg om trafikk og sikkerhet uten å bruke energi på ting som bakkestart og giring. Velger du automatgir, kan førerkortet ditt utvides til manuelt gir ved en forenklet førerprøve.

4 Trinn til Førerkortet

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs

20

Kurset er på 17 timer med temaer som:

 • Førerkort og trafikkopplæring.
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Kunnskap om mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring.
 • Førstehjelp.
 • Mørkekjøringsdemonstrasjon.

Trinn 2:

40

Her lærer du å beherske bilen med mindre fokus på annen trafikk.
I trinnets siste del gjennomføres en obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

Trinn 3:

60

I trinn 3 trener man på sikker og god kjøring under varierte trafikkforhold.
Et sikkerhetskurs på bane er obilgatorisk, og gjennomføres på slutten av dette trinnet.
I trinnets siste del gjennomgås siste obilgatorisk veiledningstime hvor lærer og elev sammen vurderer om målet er nådd.

Trinn 4:

80

Trinn 4 er det obilgatorisk sikkerhetskurs på vei (landeveiskjøring). Kurset er på 13 timer, hvorav 5 timer er teori og 8 timer kjøring.
Etter dette trinnet kan du gå opp til praktisk eksamen (førerprøve).

Vær oppmerksom på:

Før praktisk førerprøve må du ha bestått teorieksamen på en av Statens Trafikkstajoner (Oslo-Risløkka: mandag kl.9-13, tirsdag-fredag kl.8-13, kl.13 er siste fremmøte tidspunkt). Denne kan du ta når du vil, uavhengig av hvor i kjøreopplæringen du er.
Du må være fyllt 17,5 år.

Før du kan ta teoriprøven må du sende inn søknad om førerkort, denne må være godkjent av politiet (vandelssjekk).

HUSK!

Avbestillingsfristen 2 virkedager før (altså torsdag før dersom kurset begynner på en tirsdag)!! Ved for sen avbestilling må kurset betales i sin helhet.

Leave a Comment