Kort om trafikalt grunnkurs:

  • Kurset skal gi deg grunnlaget for å kunne øvelseskjøre.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta fra du er 15 år.

  • Trafikalt grunnkurs er lovpålagt å gå over minimum 4 dager.

Vårt neste kurs er satt opp:

Tirsdag 28. Januar (Fullt)
1. Dag Tirsdag 28. Jan kl: 17.00- 19.30
2. Dag Onsdag 29. Jan  kl: 17.00- 19.30
3. Dag Tirsdag 04. Feb kl: 17.00- 20.00
4. Dag Onsdag 05. Feb kl: 17.00- 19.30

Nytt kurs blir satt opp fortløpende… Meld gjerne din interesse til oss

Påmelding via tlf/ sms 48030555 eller post@oslovesttrafikkskole.no
Husk å få med navn og hvilket kurs man ønsker å delta på.

Kurset er på 14 timer med temaer som:

  • Førerkort og trafikkopplæring

  • Grunnleggende forståelse for trafikk

  • Kunnskap om mennesket i trafikken

  • Øvelseskjøring

  • Førstehjelp

  • Trafikant i mørket (eget separat kurs på 3 timer, se Bil, klasse B – Mørkekjøring)

Dersom du går glipp av en kveld på trafikalt grunnkurs må du ta denne igjen ved neste anledning. Vi kan ikke garantere deg plass på neste kurs da vi bare kan ha 2 elever som tar igjen manglende kurskveld dersom kurset er fullt.

Til deg over 25 år

Alle som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. Den samme regelen gjelder for de som har eller har hatt førerrett i klasse A1, A, B, M146, M147, S eller T.

Trafikalt Grunnkurs

Kr1 500
  • Ink. Førstehjelpskurs