Kort om trafikalt grunnkurs:

  • Kurset skal gi deg grunnlaget for å kunne øvelseskjøre.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta fra du er 15 år.

Vårt neste kurs er satt opp:

TGK KURS uten førstehjelp (Fullt)

1. Dag Tirsdag 14. Des kl:16.30- 19.00
2. Dag Onsdag 15. Des kl: 16.30-19.00
3. Dag Torsdag 16. Des kl: 16.30-19.00

FØRSTEHJELPSKURS (Fullt)
Mandag 13. Des kl: 16.30- 19.30

Kursene holdes i våre lokaler i Luftfartsveien 18 0770 Oslo

FLERE KURS ANNONSERES FORTLØPENDE

Påmelding via tlf/ sms 48030555 eller post@oslovesttrafikkskole.no
Husk å få med navn, telefonnummer og hvilket kurs man ønsker å delta på.

Kurset er på 10 timer med temaer som:

  • Førerkort og trafikkopplæring

  • Grunnleggende forståelse for trafikk

  • Kunnskap om mennesket i trafikken

  • Øvelseskjøring

  • Førstehjelp (Eget separat kurs på 4 timer)

  • Trafikant i mørket (eget separat kurs på 3 timer, se Bil, klasse B – Mørkekjøring)

Dersom du går glipp av en kveld på trafikalt grunnkurs må du ta denne igjen ved neste anledning. Vi kan ikke garantere deg plass på neste kurs da vi bare kan ha 2 elever som tar igjen manglende kurskveld dersom kurset er fullt.

Til deg over 25 år

Alle som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. Den samme regelen gjelder for de som har eller har hatt førerrett i klasse A1, A, B, M146, M147, S eller T.

Trafikalt Grunnkurs

Kr1 900
  • Ikke inkludert førstehjelpskurs