Kort om trafikalt grunnkurs:

  • Kurset skal gi deg grunnlaget for å kunne øvelseskjøre.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta fra du er 15 år.

  • Trafikalt grunnkurs er lovpålagt å gå over minimum 4 dager, men grunnet COVID-19 utgår førstehjelp som en del av trafikalt grunnkurs midlertidig.

Våre neste kurs er satt opp:

Mandag 22. Juni (Fullt)
1. Dag Mandag 22. Juni kl:17.00- 19.30
2. Dag Tirsdag 23. Juni kl: 17.00- 19.30
3. Dag Onsdag 24. Juni kl: 17.00- 19.30

Mandag 6. Juli (Ledig)
1. Dag Mandag 6. Juli kl 16.00- 18.30
2. Dag Tirsdag 7. Juli kl 16.00- 18.30
3. Dag Onsdag 8. Juli kl 16.00- 18.30

Påmelding via tlf/ sms 48030555 eller post@oslovesttrafikkskole.no
Husk å få med navn og hvilket kurs man ønsker å delta på.

Kurset er på 14 timer med temaer som:

  • Førerkort og trafikkopplæring

  • Grunnleggende forståelse for trafikk

  • Kunnskap om mennesket i trafikken

  • Øvelseskjøring

  • Førstehjelp

  • Trafikant i mørket (eget separat kurs på 3 timer, se Bil, klasse B – Mørkekjøring)

Dersom du går glipp av en kveld på trafikalt grunnkurs må du ta denne igjen ved neste anledning. Vi kan ikke garantere deg plass på neste kurs da vi bare kan ha 2 elever som tar igjen manglende kurskveld dersom kurset er fullt.

Til deg over 25 år

Alle som er over 25 år er fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøringsdemonstrasjon. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. Den samme regelen gjelder for de som har eller har hatt førerrett i klasse A1, A, B, M146, M147, S eller T.

Trafikalt Grunnkurs

Kr1 900
  • Ikke inkludert førstehjelpskurs