Vi starter opp med sesongen i oktober!
Første mann til mølla prinsippet gjelder.

Våre neste kurs er satt opp på følgende datoer:
Torsdag 03.des kl 17.15 (Fullt)
Tirsdag 08. des kl 16.30 EKSTRA KURS (Fullt)
Torsdag 10.des kl 17.00 (Fullt)

2021
Tirsdag 5.jan kl 16.30 (Fullt)
Tirsdag 12.jan kl 16.30 (Fullt)
Torsdag 28.jan kl 16.45 (Fullt)
Torsdag 11.feb kl 17.30- 19.45 (Ledig)
Tirsdag 23.feb kl 17.00- 19.15 (Ledig)

Nye kurs blir satt opp fortløpende.

Bindende påmelding via telefon, sms eller e-post.
Telefon og SMS til 48030555 eller e-post til post@oslovesttrafikkskole.no
Husk å få med ditt navn, telefonnummer, hvilket kurs og kurs dato du ønsker å delta på.
Avbestillingsfrist er tre virkedager.

Velkommen!

Mørkekjøringsdemonstrasjon er en del av trafikalt grunnkurs i perioden 1. november til 15. mars, men går som et eget kurs. Du vil altså ikke kunne fortsette eller begynne å øvelseskjøre (hvis du er under 25 år) før også mørkekjøringsdemonstrasjon er gjennomført i denne perioden.

Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenom disse tider, må du gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon for å kunne fortsette å øvelseskjøre fom. 1. november. Avlegger du førerprøve i perioden 16. mars- 31. oktober må du gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon innen 1. februar året etter for å fortsatt ha et gyldig førerkort.

Målet for mørkekjøringsdemonstrasjon:

  • Oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket

  • Bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket