En trafikkulykke er én for mye!

De siste årene har trafikktettheten økt kraftig på norske veier. Dette medfører større krav til samhandling med de ulike trafikantgrupper, og større vektlegging på økonomisk, sikker og miljømessig kjøring.
Kjøretøyene har i stor grad fått bedre tekniske og automatiske innretninger, men dette kan også føre til falsk trygghet for føreren. Noen kjøretøy har gode siktforhold/utsyn, mens andre har dårlige.

 

Vår samarbeidspartner Vestre Bærum Trafikkskole har i samarbeid med tidligere adm. direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Leif N. Olsen utarbeidet et opplegg til foredrag/kurs innenfor trafikksikkerhet. Dette for å kunne kjøre med lavere risiko, unngå uhell, kjøre med mindre stress, mer økonomisk og økologisk fornuftig, og ikke minst med bedre fremkommelighet.
Vestre Bærum Trafikkskole har de siste 20 år gjennomført kurs for ulike bedrifter, kommuner og oljeselskap med meget gode tilbakemeldinger.
Kanskje viktigst – kursene har ført til lavere sykefravær og færre ulykker.

Referanser:

Leif N. Olsen (ATL)
Leif Agnar Ellevset, tidlig. dir. Trygg Trafikk
Schlumberger, Westerngeco AS v/ Line Halvorsen
Norske Shell AS v/ Bjørn Kristensen
DNV (Det Norske Veritas) v/ Irene Lysebo/ Pål Evju
Oslo Kommune/ Bærum Kommune v/ Ingvild Tandberg
BP – skarv prosjekt v/ Brita Rojan
ISS Norge. – Posten Norge. – AS Nestle.

Etterutdanningskurs

  • Defensiv kjøring
  • Innbytte av førerkort
  • Glattkjøringskurs
  • Førstehjelpskurs
  • Lysbruk i mørket med mer

Litt om tidligere gjennomførte kurs:

Foredrag 1 – 3 timer (se vedlegg)
Dagskurs 09.00 – ca. 15.30 teori og kjøring.
Glattkjøring på bane – teori og kjøring (dagskurs)
Kursene kan også tilpasses den enkelte bedrifts ønsker/behov.

[/two_third]

Kom i gang i dag!

Leave a Comment